Автоматично зареждане

Ако автоматичното зареждане е настроено на "Да", тогава когато SCO стартира затваряне на комуникацията, автоматично следващият наличен SCO ще се стартира.

Ако настройката е на "Не", потребителят ще трябва да кликне "Продължи", за да премине нататък.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University