Позволяване на предварителен преглед

Ако опцията е настроена на "Да" (по подразбиране е така), на прозореца, в който е стартиран SCORM/AICC ще се появи бутон за предварителен преглед.

Курсистът може да избира дали да осъществи предварителен преглед/браузване на урока или да продължи директно с работата по него.

Ако SCO изграден с възможност за предварителен преглед (браузване), той е маркиран сПрегледан икона.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University