Методи за оценяване

Резултатите от минаване на SCORM/AICC се показват на страницата с оценки според зададения метод:

 • SCO ситуация
  Показва броят завършени/преминати SCO. Максималната стойност е броят на SCO.
 • Най-висок резултат
  Страницата с оценки ще покаже най-високите резултати, постигнати от потребителите във всички преминати SCO.
 • Средна оценка
  Ако изберете тази опция Мудъл ще пресмята средния от всички резултати.
 • Сумирана оценка
  В този режим всички резултати ще бъдат прибавяни.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University