Максимална оценка

Ако изберете някой от последните три метода за оценяване (Най-висок, Среден или Сумарен) тази опция ще дефинира максималната оценка, изписвана в страницата с оценки.

Като всяка друга максимална стойност в Мудъл, Вие може да избирате стойност между 1 и 100.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University