Пакетен файл

Пакетът е конкретен файл със zip (или pif) разширение, който съдържа валидни AICC или SCORM дефиниращи курс файлове.

SCORM пакетът трябва да съдържа в root- а на zip файл, наименован imsmanifest.xml, който дефинира структурата на SCORM курса, местонахождението на ресурса и много друга информация.

Пакет AICC се дефинира от няколко файла (от 4 до 7) със зададени разширения. Тук може да видите какво означават разширенията:

  • CRS - Course Description file (задължителен)
  • AU - Assignable Unit file (задължителен)
  • DES - Descriptor file (задължителен)
  • CST - Course Structure file (задължителен)
  • ORE - Objective Relationship file (по избор)
  • PRE - Prerequisites file (по избор)
  • CMP - Completition Requirements file (по избор)

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University