Размер

Тези две настройки дефинират височината и широчината на SCO рамката/прозорец.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University