Линкове за проверка

Този инструмент проверява всички http:// линкове за достъпност и после запазва wiki страницата с маркиранитенеработещи линкове, за по-лесна редакция.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University