Как да ползваме Wiki

Wiki-то на Moodle е на основата на ErfurtWiki, което е изпълнение на хипертекстовата система. WikiWikiWeb Това позволява лесно редактиране и създаване на web страници.

 • Научете се как да Създавате Страници
 • просто натиснете edit или изберете "Редактиране на тази страница" ("Edit this page") от падащото меню, за да промените съдържанието и.
 • Можете да форматирате страниците си с Wiki Markup или HTML (ако такава опция е позволена)
 • За търсене на страници (SearchPages) или намиране на най-новите страници (NewestPages)
 • там има списък с най-посещаваните страници (MostVisitedPages), най-често редактирани страници (MostOftenChangedPages) и наскоро обновявани страници (recently UpdatedPages 0

Създаване на страници:
Създавате страница като я наименовате в текста на вече съществуваща страница. Една wiki страница се наименова чрез CamelCase или чрез вмъкването и в квадратни скоби( [] ).

Например:

 • MyWikiPage (Camel Case)
 • [My Wiki Page] (сложено в квадратни скоби)

Текст със зададено wiki page име ще има '?' след себе си. Кликвайки на '?', ще влезете в режим на редактиранеза съответната страница. Въведете текста си, запазете и страницата е готова.

Wiki Маркиране(WikiMarkup):
Всяка страница в Wiki може лесно да се редактира с wiki markup.

Paragraphs

 • разделете параграфите в текста с празни редове
 • ползвайте 3-процентови знаци %%% за да направите празен ред
 • ако искате текст с празни полета или параграфи, текста ще се появи на абзаци

!! Заглавия (Headlines)

 • използвайте удивителен знак ! в началото на реда, за да създадете малко заглавие
 • !! за средни
 • !!! за големи заглавия

стил на текста

 • ако искате да наблегнете на даден текст сложете го в единични кавички (' ') (обикновено става italic)
 • за удебеляване на текст използвайте две долни черти __ (или между две звезди **)
 • за да уголемите текста го сложете в ##
 • можете да направите текста по-малък , използвайки "µµ" по същия начин
 • а написаното като шрифт ще се използва ако сложите текста в два знака за равно ==

Списъци

 • започнете ред с * , за да започнете списък
 • използвайте # за номерирани списъци
  1. можете да създадете подсписъци
  2. следващите редове от списъка трябва да започват със същата комбинация от * и #

Хиперлинкове

 • вмъкнете CamelCase WikiWord в текста си, за да създадете HyperLink
 • или вмъкнете някои думи в квадратни скоби, за да създадете HyperLink
 • всеки валиден Интернет адрес (започващ с http://) като http://www.example.com/ в текста ще бъде автоматично превръщан в хиперлинк, на който може да се кликне
 • вмъкнете адрес www или WikiLink в квадратни скоби [Moodle] и напишете подходящо заглавие чрез знаци за цитат или права вертикална черта | .
  • [title | http://example.com]
  • [WikiWord "заглавие"] или ["заглавие" WikiLink]
 • ако не искате WikiWord или !http://www-адрес (или [каквото и да е] в квадратни скоби) да се превърне в HyperLink, просто поставете удивителен знак или тилда
  • !БезHyperLink, ~БезHyperLink
  • ![без hyperlink], !!http://nolink.org/

Таблици с |

просто вмъкнете нещата с тире
за да направите таблица
броузерите обикновено оставят липсващите клетки

Винаги слагайте празен ред преди и след таблица, за да се отичава от останалия текст в собствен параграф.

Картинки

 • за да вмъкнете изображение в страница, вмъкнете целия www-адрес в квадратни скоби, като [http://www.example.com/pics/image.png]
 • като алтернатива можете да използвате функцията ImageUploading

Други

Има още възможности за Wiki mark-up. Консултирайте се с Erfurt Wiki Homepage за повече информация.

Camel Case:
CamelCase описва как изглежда WikiWords. Много думи, свързани без разстояния, разделени от промяна между главни и малки букви. Малките и главните букви изглеждат като гърбици на камили.

Тази схема на линкване често се нарича BumpyText.

Въпреки, че привържениците на чистия език мразят Wiki-тата заради тази схема, тя е много срещана в компютърния свят и много позната на повечето програмисти.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University