Попълнете началното съдържание

Това е съдържанието, което ще бъде попълнено в Wiki-то.

Ако искате собствено начално съдържание, създадете го като текстови файлове и го качете в директория с файлове от курса. После изберете един от файловете за начална страница. Всички страници в тази директория ще станат съдържание за всяка нова wiki структура, която е създадена за това wiki, а избраната страница ще бъде начална страница.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University