Remove Pages

Тази функция позволява да премахвате wiki страници. Бърза проверка се извършва и страниците с грешки се показват.

Преди да премахнете някоя страница помислете добре. Обикновено не е задължително.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University