Автор за обръщане на масови промени

Това трябва да е фиксиран string (не се ползва * или regex), най-добре да се използват IP адресите на посетителите или host името.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University