Revert Pages

Ако някой обърка много страници във Wiki-то ви, може да поискате автоматично да върнете до предишното състояние на нещата чрез изтриване на всички версии на страници, които имат определен string в {author} полето (обикновено IP адреса или host името)

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University