Административни опции за студенти

Някои административни опции могат да се включат или изключат за студентите. Когато са включени, тези опции имат ефект върху wiki-та, които могат да се редактират от студента. Когато са изключени, не се появяват в администриращото меню

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University