Wiki авто-линкващи опции

В някои ситуации, може да не искате автоматично линкване с думи CamelCase. В такова положение, отбелязвате в кутийката деактивирането на CamelCase линкване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -- CamelCase е стандартна wiki апликация и деактивирането и може да предизвика проблеми при функционирането на други импортирани wiki-та. Ползвайте тази апликация само ако сте абсолютно сигурни, че не искате създаване на линк с CamelCase.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University