Initial Page Name for wiki

Ако искате първата wiki страница да има име различно от wiki името, можете да го определите тук. Името ще стане първата страница на wiki-то за всеки създаден пример в това wiki.

Ако оставите полето празно, името на началната страница ще бъде wiki името, освен ако не изберете страница в полето 'начална страница'.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University