Wiki начин на ползване


Wiki е платформа, в която се извършва съвместна работа по създаване на уеб страници. Принципите са прости.

 • Написва се текст и се запазва.
 • По-късно, друг човек може да прочете текста и да въведе допълнения или корекции. Промените се правят с "Edit".
 • След като запазят новата версия, тя става общодостъпна.


С wiki, лесно е възможно да се добави страница или линк към някоя съществуваща страница.

 • Линк се прави с WikiWord. Това е една дума с поне две главни букви. Ако страница с това име вече съществува, създаването налинк става автоматично, а ако не, се появява въпросителен знак.
 • Кликвайки на въпросителния знак, ще отвори нова празна страница със същото име, готова за редактиране.Wiki правила за форматиране

Параграфи

 • отделете параграфи в текста чрез празни редове
 • ползвайте три знака за процент %%%, за да направите празен ред
 • ако искате текста да е с параграфи и табове, абзаците ще се появят

!! Заглавия

 • използвайте възклицателен знак ! в началото на даден ред, за да създадете малко заглавие
 • !! за средно
 • !!! за голямо заглавие

Текстови стил

 • ако искате да наблегнете на даден текст го сложете в единични кавички '' (usually обикновено изглежда italic)
 • текстът се удебелява с две долни черти__ (или написан между две звезди **)
 • за да уголемите даден текст, го вмъквате между два диеза ##
 • за да смалите даден текст , използвайте "µµ" по подобен начин
 • за машинописен стил вмъквате текста между два знака равно ==

Списъци

 • започнете ред със звезда * , за започване на списък
 • за номерирани списъци използвайте диез #
  1. можете да създадете подсписъци
  2. последователното съдържание на списъка трябва да започва със същиата комбинация от * и #

Хиперлинкове

 • просто въведете Wiki-дума(WikiWord) в текста си, за да направите нов хиперлинк
 • вмънете някои думи в [квадратни скоби], за да създадете хиперлинк в WikiWikiWeb, който не е съставен от валидна Wiki-дума
 • всеки валиден Интернет адрес(започващ с :/) като http://www.example.com/ в текста ще бъде активен автоматично
 • вмъкнете адрес www или Wiki-линк (WikiLink) в квадратни скоби и задайте заглавие, използвайки знаци за цитат или вертикална права черта |
  • [title | http://example.com]
  • [WikiWord "заглавие"] или ["заглавие за" WikiLink]
 • ако не искате Wiki-дума или http://www-address (или [каквото и да е] в квадратни скоби) да стане хиперлинк, просто го направете с възклицателен знак или тилда
  • !NoHyperLink, ~NoHyperLink
  • ![no hyperlink], !http://nolink.org/

таблици с |

| вмъкнете | данни със знак | тире |
| за да се създаде | таблична структура |
| броузърите обикновено | пренебрегват липсващите | клетки |

Винаги оставяйте празен ред преди и след таблица, за да можеда изпъква в собствен параграф

Снимки

 • за добавяне на изображение в дадена страница, вмъкнете пълния www-address в квадратни скоби, като [http://www.example.com/pics/image.png]
 • като алтернатива можете да ползвате функцията за качване на изображения.

Други

Има още възможности за Wiki-маркиране (Wiki mark-up). Консултирайте се съсстраницата на Erfurt Wiki за повече информация.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University